im1-slideshow im2-slideshow im3-slideshow

Ο αρχαίος στωικός φιλόσοφος Επίκτητος πίστευε ότι η ευτυχία και η ελευθερία αρχίζουν με μια καθαρή αποδοχή μιας αρχής: ορισμένα πράγματα βρίσκονται μέσα στον έλεγχό μας, και ορισμένα δεν βρίσκονται. Μόνον όταν έχουμε μάθει να διακρίνουμε ανάμεσα στο τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να ελέγξουμε  είναι δυνατόν να αποκτήσουμε την εσωτερική ηρεμία

Σ.Σιβαμούρτι Σαρασουάτι

  •  

Ποιότητα διδασκαλίας

yogascience

Όλοι όσοι διδάσκουν γιόγκα στο κέντρο μας έχουν πιστοποιημένη εκπαίδευση απο το Σατυανάντα Ασραμ Ελλάδας ...

block
Περισσότερα
line

Το σύστημα Σατυανάντα

yogascience

Αναπτύχθηκε από τον μεγάλο δάσκαλο της εποχής μας Παραμαχάμσα Σατυανάντα. Είναι ένα ολιστικό σύστημα γιόγκα ...


Περισσότερα

Τα νέα μας

Περισσότερα