im1-slideshow im2-slideshow im3-slideshow

Η γιόγκα δεν είναι φιλοσοφία. Ο σκοπός της γιόγκα για κάθε άτομο είναι να αναπτυχθεί επαρκώς, ώστε να αναλάβει την ευθύνη για τις αποφάσεις και τις πράξεις του.

Σ.Σιβαμούρτι Σαρασουάτι

  •  

Ποιότητα διδασκαλίας

yogascience

Όλοι όσοι διδάσκουν γιόγκα στο κέντρο μας έχουν πιστοποιημένη εκπαίδευση απο το Σατυανάντα Ασραμ Ελλάδας ...

block
Περισσότερα
line

Το σύστημα Σατυανάντα

yogascience

Αναπτύχθηκε από τον μεγάλο δάσκαλο της εποχής μας Παραμαχάμσα Σατυανάντα. Είναι ένα ολιστικό σύστημα γιόγκα ...


Περισσότερα

Τα νέα μας

Περισσότερα