im1-slideshow im2-slideshow im3-slideshow

Η κύρια αρχή της γιόγκα είναι η "επίγνωση". Μέσω της επίγνωσης μπορούμε εν τέλει να ελέγξουμε τα σκορπίσματα του νου. Και μόνον τότε μπρούμε να αντιληφθούμε την πραγματική μας φύση, που είναι η συνειδητότητα. Αυτός είναι ο κλασικός ορισμός της γιόγκα απο τον Παντάντζαλι

Σ.Σιβαμούρτι Σαρασουάτι

  •  

Ποιότητα διδασκαλίας

yogascience

Όλοι όσοι διδάσκουν γιόγκα στο κέντρο μας έχουν πιστοποιημένη εκπαίδευση απο το Σατυανάντα Ασραμ Ελλάδας ...

block
Περισσότερα
line

Το σύστημα Σατυανάντα

yogascience

Αναπτύχθηκε από τον μεγάλο δάσκαλο της εποχής μας Παραμαχάμσα Σατυανάντα. Είναι ένα ολιστικό σύστημα γιόγκα ...


Περισσότερα

Τα νέα μας

Περισσότερα